.

Nieuws:

Duurzaam Gilde Goud & Zilver

Sieraden en zilveren kunstvoorwerpen uit Schoonhoven zijn gemaakt van gerecycled goud en zilver. Als bewijs daarvan slaan de leden van het Gilde ST. Eloy het Gildeteken in hun werk naast hun eigen meesterteken. Duurzaam Gilde goud en zilver: uit de Zilverstad Schoonhoven. >>lees verder

Meesterstukken - Masterpieces

SCHOONHOVEN • In het weekend van 22 t/m 24 september zijn er op allerlei locaties in Schoonhoven tentoonstellingen, rondleidingen en wandelingen rondom het thema zilver. Daarnaast tonen de Schoonhovense zilversmeden op bijzondere locaties hun meesterstukken. >>lees verder

Zilversmidswerkplaatsen

In Zilverstad Schoonhoven is een netwerk van oude en nieuwe goud- en zilversmidswerkplaatsen te vinden. Veel van deze monumenten loop je onopgemerkt voorbij. René Kappers namens Historische Vereniging Schoonhoven: "Ze zijn lang niet altijd meer als zodanig in gebruik.
>>lees verder

Gildewapen

Het Gilde St.Eloy: 150 jaar actief.

De goud- en zilversmeden van Schoonhoven sloegen in 1988 de handen ineen en bliezen hun aloude 'Nijverheidsvereniging' uit 1862 nieuw leven in. Zo werd het Goud- en Zilversmidsgilde St.Eloy geboren. In 2012 / 2013 vierde het Gilde daarom trots haar 150-jarig bestaan. Lees verder

Bestuur en organisatie

Het Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde Sint Eloy is 29 februari 1988 opgericht en startte indertijd met 21 leden. Inmiddels is het ledental uitgegroeid tot bijna 50. Als leden van het gilde kunnen worden toegelaten:

  • In Schoonhoven of directe omgeving gevestigde natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, die als ondernemer in de zin van de Waarborgwet 1986 bij Waarborg Holland staan ingeschreven.
  • Natuurlijke personen, geen ondernemer zijnde, op persoonlijke titel.

HET BESTUUR:
George Hamel - Voorzitter
Marianne Klarenbeek - Secretaris
Rene Kappers- Penningmeester
Esther van Vliet - algemeen bestuurslid

Inschrijving Kamer van Koophandel Gouda nr. V 465436

ERELIDEN:

  • Henk L. Sauer, heeft een leidende rol gespeeld bij de heroprichting van het gilde in 1988.
  • Mees Herens, werd lid in1999. Mees was een aantal jaren voorzitter van ons Gilde. Mees is overleden op 08-08-2012
  • A.Th.M. Smiers (oud-penningmeester) ♰

Webmaster: Ger van de Lagemaat webmaster@goudenzilversmidsgilde.nl
Fotografie: Rob Glastra info@glastrafoto.nl

DISCLAIMER:
Het Schoonhovens Goud-en Zilversmidsgilde St. Eloy is initiatiefnemer tot het maken van de site goudenzilversmidsgilde.nl Goudenzilversmidsgilde.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.


Website is created by Ger van de Lagemaat